غسل تعمید پسران گور هاکوبیان و نام های منتخب – اخبار از ارمنستان

133


پسر کوچکتر بازیگر گور هاکوبیان و هرانوش منویان ، ریچارد ، امروز 1 ساله می شود که به مناسبت آن والدینش یک مهمانی بزرگ ترتیب دادند. این بازیگر و همسرش امروز پسران خود را غسل تعمید دادند. در طول روز ، مراسم خلال دندان ریچارد برگزار می شود.

گورن عکسهای پسران را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد و نوشت که آنها چه نامی را برای غسل تعمید خود انتخاب کرده اند. او در کنار عکس نوشت: “مونته ، نارک و وازگن”.

او پیشتر تولد کوچکترین پسر خود را نیز تبریک گفت. “دقیقاً یک سال پیش ، در 24 سپتامبر ، این پسر متولد شد. گور نوشت: “من برای تو میمیرم ، ثروتمند”. هروش به نوبه خود نوشت: “همانطور که متولد شده ای زندگی کن ، ثروتمند. “1 سالگی مبارک ، پسر سبک ما.”

Tert.am Life:جزئیات روز را بعداً ارائه خواهم کرد.

Source link