“تولد ارمنی سرنوشت است” من یک ارمنی کاملاً متفاوت از روز تولد قبلی خود هستم ” پست اینا خوجامیریان به مناسبت 26 سالگی – اخبار از ارمنستان

194


بازیگر زن اینا خجمیریان امروز 26 سالگی خود را جشن می گیرد ، در رابطه با آن عکس جدیدی با لباس منتشر کرد و یادداشتی درباره ارمنی بودن خود نوشت.

“ارمنی به دنیا آمدن سرنوشتی است … سرنوشتی برای بلوغ ، مبارزه ، سقوط بی پایان ، ایستادگی ، پذیرش ، سکوت. و امروز من “متولد” شدم … یا دوباره متولد شدم … و من یک ارمنی کاملاً متفاوت از روز تولد قبلی خود هستم.

این سالگرد سکوت است.

سالگرد زندگی …

من زندگی می کنم ، من قبلاً از آن سپاسگزارم … “

Source link