وزرای خارجه RA و مصر برای تشدید گفتگوی سیاسی بین دو کشور گام برمی دارند

170


آرارات میرزویان وزیر امور خارجه ارمنستان در 25 سپتامبر در چارچوب هفتاد و ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با سامه شکری وزیر امور خارجه جمهوری عربی مصر دیدار کرد.

همانطور که توسط وزارت امور خارجه RA گزارش شده است ، وزرای خارجه روابط ارمنستان و مصر را بر اساس قرن ها سابقه روابط تاریخی-فرهنگی دو ملت دوست و بر اساس همدردی متقابل بسیار ارزیابی کردند.

وی افزود: هر دو طرف برای تشدید گفتگوی سیاسی بین ارمنستان و مصر گام برداشتند. طرفین از سطح بالای همکاری در بسترهای بین المللی ابراز رضایت کردند.

آنها در مورد فعال شدن روابط تجاری و اقتصادی ، اجرای برنامه های سودمند متقابل در حوزه اقتصادی ، به تبادل نظر پرداختند و به کار کمیسیون بین دولتی ارمنستان و مصر اشاره کردند. در این بیانیه آمده است: “مسائل مربوط به همکاری اتحادیه اروپا و مصر نیز مورد بحث قرار گرفت.”

به گفته منبع ، طرفین به مسائل امنیتی منطقه ای و بین المللی اشاره کردند.

به گفته وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان ، در زمینه حل و فصل مناقشه قره باغ ، وزیر میرزویان بر ضرورت از سرگیری روند صلح تحت حمایت مشترک روسای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا تاکید کرد.

Source link