ادای احترام در پانتئون نظامی یرابلور

212


در 27 سپتامبر ، وزیر دفاع جمهوری ارمنستان ارشاک کاراپتیان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ، سپهبد آرتاک داوتیان به یاد قربانیان دفاع از میهن در پانتئون نظامی یرابلور ادای احترام کرد و بر مزار آنها گل گذاشتند

سپس ، سرپرست وزارت دفاع در مراسم افتتاح خاچکار نصب شده در قلمرو دفتر مرکزی اتحادیه داوطلبان یکرپرا حضور یافت و یاد قربانیان جنگ 44 روزه را جاودانه کرد.

در 27 سپتامبر ، ارشک کاراپتیان همچنین از یکی از واحدهای نظامی واقع در جهت شمال شرقی جمهوری بازدید کرد و در مراسم احترام به یادبود سربازان کشته شده در جنگ 44 روزه شرکت کرد.

در پایان این تور کاری ، سرپرست وزارت دفاع از محل ساخت و ساز یکی از واحدهای جدید نظامی در حال ساخت بازدید کرد و در محل با کارهای گسترده در حال اجرا در محل آشنا شد.

Source link