ما به حمایت از آوارگان قره باغ ادامه خواهیم داد. دفتر سازمان ملل متحد در ارمنستان

158


دفتر سازمان ملل در ارمنستان به ارائه کمک های بشردوستانه و توانبخشی به جوامع آواره قره باغ ادامه خواهد داد.

“آرمانپرس”به گزارش آرمانپرس ، این در پیامی که این دفتر به مناسبت سالگرد جنگ 44 روزه که آذربایجان علیه ارسباغ آغاز کرد منتشر شد.

خاطرنشان می شود که تیم دفتر سازمان ملل در ارمنستان ، به همراه کل مردم ارمنستان ، همه کسانی را که در درگیری قره باغ کشته شده اند گرامی می دارند ، و به همه خانواده ها ، مجروحان و مجروحان تسلیت صمیمانه می گوید.

در بیانیه آمده است: “از طریق طرح واکنش بین بخشی سازمان ملل متحد ، به همراه شرکای خود ، ما به ارائه کمک های بشردوستانه ، توانبخشی به جوامع آسیب دیده در قره باغ ، افراد آواره ، پناهجویان در ارمنستان ادامه خواهیم داد.”

Source link