پرونده جنایی در مورد پرونده سربازی که بر اثر اصابت گلوله از طرف دشمن زخمی شده است ، آغاز شده است

147


2021 در 28 سپتامبر 2012 ، حوالی ساعت 11:30 صبح ، یک فرد مسلح ارشد در کمربند شانه راست بر اثر شلیک دشمن در یکی از مواضع نظامی واحد نظامی N وزارت دفاع جمهوری اسلامی مجروح شد.

یک پرونده جنایی در بخش تحقیقات پادگان پنجم اداره تحقیقات نظامی کمیته تحقیقات RA تحت ماده 34-104 ، قسمت 2 ، بندهای 2 ، 7 و 13 قانون کیفری RA آغاز شده است.

تحقیقات در حال انجام است.

RA: تحقیقی کمیته: اطلاعات: و: عمومی: با: اتصالات: بخش:

Source link