کارگروه سه جانبه برای بازکردن مسیرها به کار خود ادامه می دهد وزارت امور خارجه RF

119


کار گروه کاری سه جانبه به ریاست معاونان نخست وزیر روسیه ، ارمنستان و آذربایجان ادامه دارد. این توسط الکسی زایتز ، معاون بخش اطلاعات وزارت امور خارجه ، در جریان جلسه توجیهی ، گزارش شد اسپوتنیک ارمنستان:

زایتز گفت: “کارگروه سه جانبه رفع انسداد روابط اقتصادی و حمل و نقل در قفقاز به فعالیت های خود در سطح معاونان نخست وزیر روسیه ، آذربایجان و ارمنستان ادامه می دهد.”

Source link