آرونیان در رتبه بندی FIDE موقعیت خود را حفظ کرده است ، در اینجا دو نماینده ارمنستان آمده است

113


مربی GM لئون آرونیان ، که در حال حاضر نماینده ارمنستان است ، موقعیت خود را در رتبه بندی FIDE حفظ کرده است.

“آرمانپرس”به گزارش آرمانپرس ، فدراسیون جهانی شطرنج ، FIDE ، لیست رده بندی ماه اکتبر را منتشر کرد. آرونیان مانند ماه گذشته پنجم است. قهرمان قهرمان فعلی جهان مگنوس کارلسن است.

گابریل سرکیسیان شصت و هشتمین شطرنج باز ارمنی است ، هرانت ملکومیان نود و نهم است.

Source link