نخست وزیر پاشینیان با رئیس جمهور سرکیسیان دیدار کرد

161


نخست وزیر نیکول پاشینیان با آرمن سرکیسیان ، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان دیدار کرد. دولت می گوید ، مسائل مربوط به غلبه بر چالش های داخلی و خارجی ، اولویت های دولت ، برنامه های پیش بینی شده توسط پیش نویس بودجه دولت برای سال 2022 مورد بحث قرار گرفت.

Source link