یک رزمایش نظامی تاکتیکی رزمی با تیراندازی رزمی در واحد نظامی N برگزار شد

149


در 1 اکتبر ، رزمایش تاکتیکی گردان در واحد نظامی N با تیراندازی رزمی برگزار شد. همانطور که توسط بخش اطلاعات و روابط عمومی وزارت دفاع جمهوری ارمنستان گزارش شده است ، قابلیت های هماهنگی ، همکاری و تقسیم واحدها ، سطح آموزش سربازان ، مهارت های شلیک از سلاح های کالیبر مختلف بررسی شد به

Source link