پنتاگون احتمال اعزام نیروهای آمریکایی به اوکراین را رد نکرده است

109


پنتاگون این احتمال را رد نکرده است که نیروهای اضافی آمریکا در اروپا برای کمک به تخلیه به اوکراین اعزام شوند. همانطور که گزارش شده است “ارمنپرس”به گزارش مدیامکس، جان کربی، نماینده پنتاگون، این را در یک نشست خبری در روز دوم فوریه بیان کرد.

کربی در پاسخ به این سوال که آیا نیروهای آمریکایی می توانند از تخلیه احتمالی حمایت کنند، گفت: نیروهای ما آماده انجام ماموریت های مختلف هستند، آنها آماده انجام مسئولیت های مختلف خواهند بود.»

وی تاکید کرد که ارتش آمریکا در خصومت ها در اوکراین شرکت نخواهد کرد. با این حال، وی از ارائه جزئیات بیشتر در مورد مأموریت نیروهای آمریکایی و برنامه دقیق اعزام آنها به اروپا خودداری کرد.

Source link