“من به مارها وفادار بوده ام، بنابراین تحت تاثیر قرار دادن من دشوار است.” عکس ها و پست های “ژانا بوتولیان” که باعث بحث و گفتگو شد – اخبار ارمنستان

182


“ژانا بوتولیان” بازیگر زن عکس های جدیدی منتشر کرد و در صفحه اینستاگرام خود یادداشت کرد. هم عکس‌ها و هم پست باعث بحث‌هایی شد.

جنا در کنار عکس ها نوشت: من به مارها وفادار بوده ام، به همین دلیل تحت تاثیر قرار دادن من سخت است.

دکمه های کت جین تا حدی باز است. دنبال کنندگان او متوجه شدند که تصویر این عکس برای این بازیگر شجاع است، زیرا عادت ندارند او را اینطور ببینند.Source link