“میکائیل میکائیلیان” و “تینا کاراپتیان” پرچمداران ارمنستان در مراسم افتتاحیه شورای امنیت پکن هستند.

151


پرچمداران ارمنستان در مراسم افتتاحیه رسمی بازی های المپیک زمستانی “میکائیل میکایلیان” و “تینا کاراپتیان” هستند. این را کمیته ملی المپیک اعلام کرد. بازی های المپیک زمستانی در پکن، پایتخت چین آغاز می شود. کمیته برگزاری از رژه سنتی هیئت ها دست برنداشت. مانند توکیو، پکن دو پرچمدار (مرد و زن) از هر کشور برای حفظ برابری جنسیتی خواهد داشت. کمیته ملی المپیک ارمنستان آن ماموریت افتخارآمیز را در تیم ارمنستان به “تینا کاراپتیان” اسکیت باز و” میکائیل میکایلیان” اسکی باز داد.

میکائیل میکائیلیان و ژنرال خانواده میکائیلیان رکورددار بازی های المپیک هستند. خانواده میکائیلیان اهل “آشوتسک” رکوردی بی نظیر در تاریخ بازی های المپیک دارند. مادر: “آلا میکائیلیان”، پسران: “سرگئی ک” “میکاییل میکاییلیان” پرچمداران ارمنستان در مراسم افتتاحیه 5 بازی های المپیک زمستانی (آلا میکاییلیان – ناگانو 1998 – سرگئی میکایلیان – 2014 سوچی، بازی های 2016 توسط Mikhail You Mikalyyeng).Source link