“هایک خانممیان” باید استعفا دهد، در کابینه گرم می ایستد و اظهارات مشابهی می کند.”

125


تظاهرات مردم آرتساخ در مقابل نمایندگی دائم جمهوری آرتساخ در جمهوری ارمنستان خواستار استعفای “هایک خانممیان” وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات آرتساخ شدند. “آرتور استپانیان” از اهالی “هادروت” در این باره گفت.

«هایک خانممیان در آخرین سخنرانی خود گفت که سازمان‌های بین‌المللی که به مردم آرتساخ کمک می‌کنند، مانعی برای آمدن مردم آرتساخ به آتساخ هستند. سازمان های بین المللی مانعی ندارند، آنها به ما کمک می کنند تا اینجا زنده بمانیم! وقتش برسد ما را به آرتساخ دعوت می کنند و می گویند بیایید، آپارتمان های شما اینجا آماده است، ما با کمال میل می رویم و در آپارتمان هایمان زندگی می کنیم. خواسته ما روشن است، بله،
هایک خانم باید استعفا دهد، ما به مقامی مثل “هایک خانمیان” نیازی نداریم. آن شخص وارد شرایط ما نمی شود، در کابینه گرم می ایستد و اظهارات مشابهی می کند. در حال حاضر یکی از مقامات کشوری در خانه ما را نمی زند و نمی گوید مردم چطور زندگی می کنید؟ “آرتور استپانیان” گفت: مطمئنم بعد از رفتن “هایک خانممیان” فردی می تواند بیاید که به نیازهای مردم رسیدگی کند.

به گفته وی، اگر مردم آرتساخ به آرتساخ فراخوانده شوند، باید آپارتمان برای مردم فراهم شود و اگر آپارتمان باشد، مردم آرتساخ بازخواهند گشت.Source link