بزرگراه های بسته و صعب العبور در خاک ارمنستان وجود دارد

142


بزرگراه های بسته و صعب العبور در خاک ارمنستان وجود دارد. راه های منتهی از ایستگاه هوایی کوهستانی بلند «آمبرد» به قلعه آمبرد و دریاچه کاری در منطقه آراگات سوتن بسته است.

به گزارش اورژانس کشور، جاده‌های روستای سواگیغ منطقه سیونیک منطقه گغارکونیک در نقاطی یخبندان است.

بر اساس اطلاعات دریافتی از اداره شرایط اضطراری وزارت امور داخلی گرجستان از مرکز مدیریت بحران اوستیای شمالی وزارت شرایط اضطراری جمهوری ارمنستان، بزرگراه استپانسمیندا – لارس برای همه انواع جاده باز است. وسایل نقلیه.

وزارت امور اضطراری جمهوری اسلامی ایران به رانندگان توصیه می کند که فقط با لاستیک زمستانی تردد کنند.

Source link