مقاومت در برابر ترکی شدن ارمنستان و اخراج ارامنه از آرتساخ باید به باور ما تبدیل شود. ایشخان سقاتلیان

104


گزیده ای از سخنرانی ایشخان سقاتلیان نایب رئیس مجلس شورای ملی جمهوری اسلامی ایران در مراسم رسمی یکصد و سی و یکمین سالگرد تاسیس جمهوری اسلامی ایران

راه برون رفت از وضعیت کنونی تشکیل یک مقاومت ملی در ارمنستان، آرتساخ و دیاسپورا است. مقاومتی که باید برنامه از پیش آغاز شده ترکی کردن ارمنستان و اخراج ارامنه از آرتساخ را با اتحاد پانارمنی لغو کند.

مقاومتی که باید متوجه دشمنان ما شود، نیروهایی که به آنها خدمت می کنند، مقاومت در برابر نیروهایی که دولت ما را ویران می کنند، مقاومت در برابر شکست یک بار دیگر میهن ما، برنامه های منتهی به یک فاجعه جدید، مقاومتی که به همه جهان نشان خواهد داد. که ارمنی ها مردم زانو نزدند، نتایج جنگ حکمی نیست، مردم ارمنی اراده دارند در سرزمین خود زندگی و توسعه پیدا کنند، هویت خود را حفظ کنند.

مسئولان وقت باید ببینند و بفهمند که با شعارهای دروغین، بی نوا و فرصت طلبانه، مأموریتی برای دادن امتیاز جدید به کشور ندارند.

و چگونه می توان به آن دست یافت؟

ما باید بدون ناامیدی، بدون احساسات غیرضروری، با مبارزه ای بی امان و واپسگرا و قبل از هر چیز با اتکا به نیروی خود، وضعیت کشور را تغییر دهیم. ما باید ثابت کنیم که سرنوشت مردم ارمنستان در ارمنستان رقم می خورد، آن را فرزندان مردم ارمنی رقم می زنند.

شرکت کنندگان عزیز، من می دانم، بسیاری از شما را دیده ام، ما مدت ها با هم جنگیدیم تا این روند مخرب را متوقف کنیم. توده‌های زیادی از مردم ما به خیابان‌ها ریختند، سختی‌های بسیاری را متحمل شدند، فداکاری کردند و در نهایت هر کاری کردند تا همه این اتفاقات رخ ندهد. اما مردم عزیز مشکل اصلی ما هنوز حل نشده است. ارمنستان و آرتساخ همچنان در خطر هستند. ما حق نداریم خسته شویم، عقب نشینی کنیم، ناامید شویم، سازگار شویم یا مهاجرت کنیم. ما صرفاً موظف به ادامه مبارزه خود هستیم. در غیر این صورت همه چیز را از دست خواهیم داد. آمین، همه چیز

در صورت مبارزه، فرصتی وجود دارد که پشت خود را اصلاح کنیم، وضعیت را تغییر دهیم. ما بدون مبارزه محکوم به فنا هستیم.

مقاومت مبارزه یک روز، یک نفر، یک نیرو نیست، این کار هر ارمنی با وقار است.

همه ما بدون توجه به سن، وابستگی حزبی و ترجیحات سیاسی، حرفه و جغرافیا باید بخشی از مقاومت باشیم.

مقاومت باید بخشی از باورها، شیوه زندگی، زندگی روزمره، فعالیت های روزمره ما شود.

کسانی که برنامه های ضد ارمنی اجرا می کنند و آینده ما را از ما می گیرند، چه ارمنی و چه خارجی، باید در همه جا، در خیابان، محل کار، خارج از کشور با مقاومت روبرو شوند.

Source link