بورسیه تحصیلی در دانشگاه های “رومانی”

168


“رومانی” یک برنامه بورسیه برای پذیرش در موسسات آموزش عالی این کشور برای سال تحصیلی 2022-2023 راه اندازی کرده است.

بورسیه تحصیلی به شهروندان کشورهای غیر اتحادیه اروپا ارائه می شود.

آخرین مهلت ارسال مدارک در سال جاری می باشد. 15 مارس است.

اطلاعات دقیق در لینک زیر موجود است: https://www.mae.ro/node/57474::

با عموم وزارت آموزش و پرورش جمهوری ارمنستان دپارتمان ارتباطات و اطلاعاتSource link