مدیر مؤسسه اجتماعی «ضایعات جمع آوری – بهداشت “ایروان» و معاونش بازداشت شدند

150


با ترکیب شواهد کافی بر اساس مواد تهیه شده توسط سرویس امنیت ملی و پرونده جنایی در دست بررسی کمیته مبارزه با فساد اداری جمهوری ارمنستان ، ثابت شد که “آرمن گریگوریان”، مدیر “جمع آوری و بهداشت زباله “ایروان” نهاد جامعه با کمک معاونش. وی با اختلاس و کلاهبرداری رسمی مبلغی به ویژه بیش از 17 میلیون درام را اختلاس کرده و در اثر عبور از اختیارات رسمی بیش از یک میلیون تومان خسارت به جامعه “ایروان” وارد کرده است.

به ویژه در تحقیقات اولیه مشخص شد که موارد فوق مدیر موسسه، “آرمن گریگوریان”، با معاون خود، “کارن توروسیان”، به توافق اولیه رسید و به او دستور داد تا افراد مورد اعتماد را جذب کند و با آنها به توافق برسد تا در یک موسسه اجتماعی برای غرامت پولی استخدام شوند، اما در واقع این کار را انجام ندهد. حضور در محل کار بر این اساس کارن توروسیان به تعدادی از بستگان نزدیک خود دستور داد تا درخواست های استخدامی را به موسسه ارائه دهند که پس از آن دومی A. با دستورات دروغین ساخته شده توسط گریگوریان در سال 2019. در طول سال به سمت های مربوطه منصوب شدند`: با حقوق هر کدام 300000 تومان. افراد فوق الذکر اما عملاً در محل کار حاضر نشده و به وظایف خود عمل نکرده اند. بیشتر: 2019-2020 علیرغم عدم حضور در محل کار، با دستور مدیر عامل تشویق شدند که حداقل دو برابر سایر کارکنان موسسه، پاداش نقدی دریافت کنند.

در نتیجه به نام افراد فوق در سال 1398. از نوامبر 2021 در مجموع 17,603,137 AMD از بودجه جامعه در دوره ژانویه 2010 برداشت شد. بدین ترتیب مدیر موسسه مشخص ک. وی با کمک توروسیان مقادیر زیادی از اموال جامعه “ایروان” را با کلاهبرداری رسمی اختلاس کرد.

علاوه بر این، A. گریگوریان، با نادیده گرفتن الزامات و ممنوعیت های قانونی، اقداماتی را انجام داد که در صلاحیت شورای شهر ایروان، آشکارا خارج از اختیارات او بود. به ویژه، A. گریگوریان در سال 2020 در ماه اکتبر، او به مدیر ناوگان شرکت دستور داد تا به دنبال خریدارانی برای فروش حدود 110 لاستیک جایگزین شده اما همچنان قابل استفاده با قیمت متوسط ​​هر کدام 10000 AMD باشد. کارمند مذکور در راستای انجام تکلیف مدیری با تعدادی از افراد فعال در زمینه فروش لاستیک به توافق رسیده است. از اکتبر 2021 فروش بیش از 100 حلقه لاستیک به این شرکت در بازه زمانی شهریور 1391 که مبلغ بیش از 1.000.000 تومان دریافتی در مدت مذکور به صورت جزئی به A. گریگوریان.

آرمن گریگوریان در تاریخ 18 بهمن 1391 به عنوان متهم در ارتکاب اعمال مجرمانه فوق الذکر موضوع 179 جزء 3 بند 1 ماده 309 جزء 1 ماده 314 جزء 1 قانون کیفری جمهوری ارمنستان درگیر شده است. از کارن توروسیان به استناد ماده 38-179 جزء 3 بند 1 ق.م.ا.

در همین روز بنا به تصمیم بازپرس کمیته مبارزه با فساد اداری جمهوری اسلامی ایران، ع. گریگوریان و ک. توروسیان به استناد ماده 130 قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد.Source link