پکن -2022. کاتیا گالستیان 74 و آنجلینا مرادیان 94 بودند

158


کاتیا گالستیان و آنجلینا مرادیان اسکی بازان ارمنی در بیست و چهارمین دوره بازی های المپیک زمستانی پکن به رقابت پرداختند.

اسکی بازان ارمنی در سبک کلاسیک 10 کیلومتر شرکت کردند. کاتیا گالستیان در بین 98 شرکت کننده 74 و آنجلینا مرادیان 94 بودند.

ترزا جوهاگ نروژی در 10 کیلومتر سبک کلاسیک قهرمان شد. یوهاگ دو بار قهرمان المپیک پکن شده است.

Source link