اتحادیه جوانان ARF ارمنستان تجمع اعتراضی را در مقابل نمایندگی اتحادیه اروپا در ارمنستان ترتیب داد

117


در 11 فوریه، تجمع اعتراضی اتحادیه جوانان ARF ارمنستان در مقابل نمایندگی اتحادیه اروپا در ارمنستان برگزار شد.

معترضان خشم خود را نسبت به فروپاشی نهادهای دموکراتیک در ارمنستان، تشدید سرکوب ها، مداخلات بی ادبانه که استقلال قوه قضائیه را نقض می کند، بی تفاوتی نهادهای اروپایی و اغلب سیاست های تشویقی این پدیده های شرور را ابراز کردند.

شرکت کنندگان در این اقدام با عنوان “ادای احترام به یاد رهبری در ارمنستان” نیز در اعتراض به محکوم نکردن تجاوزات ترکیه و آذربایجان به جمهوری آرتساخ، خاموش کردن واقعیت جنایات جنگی از جمله استفاده از سلاح های شیمیایی و همچنین اعتراض خود را بلند کردند. نقض حق حیات هزاران نفر از هموطنانمان.

Source link