تک نگاری «”یقیشه چارنتس” و سنت ادبی اروپا» منتشر شد

181


در چارچوب برنامه کمک مالی “برنامه های ترجمه – حمایت از پدیدآورندگان و پژوهشگران” وزارت آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش جمهوری ارمنستان، انتشارات “آنتارس” کتاب “آشوت الکسانیان” را منتشر کرد.“یقیشه چارنتس” و سنت ادبی اروپا» مونوگراف.

کتاب تقدیم شده است بسط سنت های ادبی اروپایی در آثار “یقیشه چارنتس” از عرفان به نمادگرایی، از آینده نگری به اکسپرسیونیسم، از اتوپیایی به مدرنیسم، بازگشت به عرفان.

اشاره ویژه ای به روابط “چارنتس” با دکترین “بودایی” که در عرصه فرهنگی اروپا نفوذ کرده است، شده است.

دپارتمان روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت KGBSource link