سخنگوی رئیس جمهور آرتساخ استعفای آراییک هاروتونیان را تکذیب کرد

235


لوسینه آوانسیان، سخنگوی رئیس جمهور NKR گفت، اطلاعات منتشر شده در برخی از رسانه های ارمنستان مبنی بر اینکه آراییک هاروتونیان، رئیس جمهوری آرتساخ چند روز پیش برای ترک این کشور ابراز آمادگی کرده است، با واقعیت مطابقت ندارد.

آوانسیان با اشاره به اینکه رئیس جمهور هاروتونیان بارها آمادگی خود را برای استعفا در دوران پس از جنگ اعلام کرده است، خاطرنشان کرد که زمانی که امکان برگزاری انتخابات ملی در آرتساخ فراهم شود، این اقدام را انجام خواهد داد.

«این روزها روند اصلاحات قانون اساسی در آرتساخ آغاز شده است که به تعدادی از سوالات پاسخ خواهد داد. آوانسیان گفت: تا پایان فرآیند از اظهار نظر در مورد سایر بحث ها خودداری می کنم.

Source link