کمک های بشردوستانه ایران به غزنی رسید | سفارت ایران در کابل

113


سفارت ایران در کابل اعلام کرد در ادامه کمک های بشردوستانه به افغانستان محموله جدیدی به ولایت غزنی ارسال شده است.

– ” سفارت ایران در کابل اعلام کرد در ادامه کمک های بشردوستانه به افغانستان محموله جدیدی به ولایت غزنی ارسال شده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایلنا، سفارت ایران در کابل در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: امروز (شنبه) یکی دیگر از محموله های کمکی ایران حاوی آرد، برنج و روغن بین مردم نیازمند قره باغ از شهرستان های ولایت غزنی افغانستان توزیع گردید.

سفارت ایران ادامه داد: کمک های ایران تاکنون به ولایات مختلف این کشور ارسال شده و ارسال کمک های دیگر در دستور کار است.

پیش از این نیز جمهوری اسلامی ایران 13 محموله از کمک های بشردوستانه خود را در ولایت های کابل، هرات، قندوز، قندهار و ننگرهار میان نیازمندان و مجروحان حوادث تروریستی توزیع کرده است.

انتهای پیام/
کلید واژه ها: کمک های بشردوستانهسفارت ایران در کابلسفارت ایرانبشردوستانهایرانولایت غزنیافغانستانمحمولهولایتسفارتارسالجمهوری اسلامی ایرانکابلغزنیادامهنیازمندجمهوری اسلامیحساب کاربریتوزیعاعلامنیازمنداندستور کاردیگرتروریستیشهرستانمجروحانننگرهارقره باغاسلامیکاربریSource link