رئیس کمیته درآمدهای کشور در گمرک “باگراتاشن” با رئیس اداره درآمد وزارت دارایی گرجستان دیدار و گفتگو کرد.

169


ارمنستان و گرجستان در حال تقویت همکاری در زمینه اداره گمرک هستند

“رستوم باداسیان” رئیس کمیته درآمدهای دولتی در پست بازرسی گمرک “باگراتاشن” با هیئتی به سرپرستی “لغان کاکاوا” رئیس اداره درآمد وزارت دارایی گرجستان که برای یک سفر کاری وارد ارمنستان شده است، دیدار کرد.

“رستوم بداسیان” و “تور کاکاوان” قره باغ کوهستانی در محدوده پاسگاه “باگراتاشن” با شرایط سازماندهی و سرویس دهی مناسب فرآیند گذرگاه مرزی آشنا شد. تاکید شد که یکی از اولویت های گمرکات دو کشور، تضمین تردد آسان و سریع اتباع فعال اقتصادی خارجی از طریق اتباع در پاسگاه های مرزی است.

چند موضوع مهم در دستور کار است. در این دیدار رستوم بداسیان “و ن.ک” “کاکاوان” موضوعات مورد علاقه دوجانبه را مورد بررسی قرار دادند. خاطرنشان شد: روابط حقوقی موجود بین دو کشور در زمینه امور مالیاتی و گمرکی امکان همکاری فعال دوجانبه و بین المللی را فراهم می کند.

در این دیدار طرفین بر اهمیت فرآیند مبادله اولیه داده های الکترونیکی مربوط به حمل و نقل بین المللی کالا و کالا بین ارمنستان و گرجستان تاکید کردند و با خوشحالی اعلام کردند که راه اندازی این سامانه در هفته های آینده برنامه ریزی شده است. در این دیدار همچنین بر لزوم یکپارچه سازی سیستم های صورتحساب الکترونیکی بین ارمنستان و گرجستان تاکید شد.

همچنین تعدادی از زمینه های دیگر همکاری های دوجانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طرفین آمادگی خود را برای تشدید گام های فعال برای اجرای توافقات انجام شده اعلام کردند.

اداره اطلاعات SRC و روابط عمومیSource link