مسابقات آماتوری تنیس روی میز “جام نخست وزیری RA”. مسابقات دور منطقه ای شیراک برگزار شد

142


مسابقات دور منطقه ای شیراک در چارچوب مسابقات آماتور تنیس روی میز «جام نخست وزیری جمهوری ارمنستان» 21 بهمن ماه در گیومری برگزار شد.

تنیسورهای شرکت کننده در مسابقات دور جامعه که تا 19 بهمن در گیومری، آرتیک، آنی، آخوریان، آشوتسک و آماسیا برگزار شد، در مسابقات دور منطقه ای شرکت کردند. 117 نفر در مسابقات دور جامعه شرکت کردند.

در نتیجه این مسابقات تیم ملی منطقه شیراک تشکیل شده است که از 21 تا 22 اسفندماه در دور جمهوری خواهان شرکت می کند.

این مسابقات در دو رده سنی برگزار می شود. گروه سنی اول شامل زنان 18 تا 35 ساله مرد مردان 18 تا 40 ساله و گروه سنی دوم شامل 36 و زنان مسن تر و 41 و مردان مسن تر است.

پیش از این مسابقات منطقه ای ایروان، کوتایک، سیونیک، لری، آرماویر، تاووش، آراگاتسوتن، وایوتس دزور و گغارکونیک برگزار شد.

به شرکت کنندگان (آقایان، بانوان) که در دو رده سنی مسابقات مقام های اول، دوم و سوم را به دست آوردند، گواهی، کاپ، مدال و مدال وزارت آموزش و پرورش و به نفرات اول تا نفرات بیستم جوایز نقدی دریافت خواهند کرد.

رتبه اول – 1,000,000 درام

رتبه دوم – 600000 درام

رتبه سوم – 400000 درام

رتبه چهارم – 150000 درام

مقام پنجم – 100000 درام

رتبه های ششم تا دهم – 75000 درام

رتبه های یازدهم تا بیستم – 50000 درام.

مالیات، عوارض و هزینه های اجباری شامل نمی شود.

وزارت آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش جمهوری ارمنستان هماهنگی لازم را برای آماده سازی و برگزاری مسابقات انجام می دهد.

با عموم وزارت آموزش و پرورش جمهوری ارمنستان دپارتمان ارتباطات و اطلاعات

Source link