توزیع هجدهمین محموله کمکی ایران در ولایت غزنی افغانستان

137


هجدهمین محموله کمکی ایران در ولایت غزنی افغانستان توزیع شد.

– هجدهمین محموله کمکی ایران در ولایت غزنی افغانستان توزیع شد.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، سفارت ایران در افغانستان اعلام کرد: هجدهمین محموله کمکی جمهوری اسلامی ایران شامل آرد، برنج و روغن بین مردم عزیز شهرستان قره باغ در ولایت غزنی توزیع گردید.

کمک های انساندوستانه ایران تاکنون در هرات، مزار شریف، سرپل، جلال آباد، قندهار، کابل، بدخشان، قندوز و پنجشیر توزیع شده است.

انتهای پیام
کلید واژه ها: ولایت غزنیافغانستانایرانتوزیعمحمولهولایتکمک های انساندوستانهجمهوری اسلامی ایرانغزنیجمهوری اسلامیسفارت ایرانشهرستانقره باغاسلامیجمهوریگزارشاعلامقندوزسفارتمزارجلالبرنجروغنمردمSource link