مسکو از کشورهایی که تجاوز روسیه را اعلام کرده اند انتظار رویکرد جدی تری دارد. پسکوف

102


روسیه قصد دارد از نمایندگان کشورهایی که “تجاوز” روسیه به اوکراین را اعلام می کنند، انتظار رویکرد جدی تر و واقعی تر داشته باشد.

“ارمنپرس”به گزارش TASS ، این را سخنگوی مطبوعاتی رئیس جمهور روسیه دیمیتری پسکوف اعلام کرد.

Source link