وزیران خارجه ارمنستان و هند رایزنی های سیاسی داشتند

124


نهمین نشست رایزنی های سیاسی بین “وزارتخانه های خارجه هند” ارمنستان در 18 فوریه برگزار شد. از طرف ارمنستان، این نشست به ریاست مناتساکان صفریان، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و از طرف هندی به ریاست رینات ساندو، دبیر بخش غرب وزارت امور خارجه هند (وزیر غرب) برگزار شد.

بر اساس گزارش وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، طرفین در این رایزنی در مورد روند و دستور کار تماس های دوجانبه در سطح عالی، سازماندهی رویدادهای مربوط به سی امین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین ارمنستان و هند و همچنین به بحث و تبادل نظر پرداختند. وزرای خارجه 2021 مراحل اجرای توافقات به دست آمده در نشست اکتبر 2010 در زمینه های سیاسی، تجاری و اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، دفاعی، ارتباطات و مشارکت توسعه.

دو طرف به همکاری نزدیک در بسترهای مختلف بین المللی و تعمیق بیشتر آن اشاره کردند. طرفین همچنین در مورد تعدادی از مسائل بین المللی و همچنین منطقه ای تبادل نظر کردند.

Source link