سانحه رانندگی در ابوویان 5 قربانی دارد

118


مرکز مدیریت بحران منطقه ای کوتایک در مورخه 30 بهمن ماه ساعت 20:03، یک فقره تصادف در حوالی داروخانه جمهوری اسلامی ایران در شهر ابوویان اعلام شد. “ارمنپرس”وزارت امور اضطراری جمهوری اسلامی ایران در این باره به ایرناپرس خبر داد.

یک تیم آتش نشانی از گروه امداد و نجات منطقه ای امداد و نجات سازمان اورژانس و نجات گروه امداد و نجات مرکز ویژه امداد و نجات گروه امداد و نجات عازم محل حادثه شد.

بر اساس اطلاعات اولیه 5 قربانی و 1 مجروح وجود دارد.

Source link