پوتین جمهوری های خودخوانده “دونتسک” و “لوهانسک” را به رسمیت شناخت

128


پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی تلویزیونی خود از به رسمیت شناختن جمهوری های خودخوانده “دونباس” و “لوهانسک” خبر داد. او فرمان های مربوطه را امضا کرد و همچنین قراردادهای دوستی و کمک متقابل را با رهبران جمهوری های “دونتسک” و “لوهانسک” امضا کرد.

پوتین در سخنرانی نسبتا طولانی خود، اوکراین را دولتی ایجاد شده توسط روسیه، کشوری شکست خورده خواند و خاطرنشان کرد که “دونباس” توسط بلشویک ها به اوکراین ضمیمه شد و خروشچف “کریمه” را به “اوکراین” داد. وی همچنین از آمریکا و ناتو انتقاد کرد که “روسیه را فریب دادند” و به خواسته های روسیه برای تضمین امنیت پاسخ ندادند.

لازم به ذکر است که قره باغ کوهستانی، “قارص”، “نخجوان”، منطقه “آرارات” توسط بلشویک ها به ترکیه و باکو داده شد. روسیه به همراه ترک ها در حال حاضر از طریق عاملان خود یعنی دولت ارمنستان و «اپوزیسیون» پارلمان تلاش می کند تا این جنایات را قانونی کند.Source link