“جامعه ارمنی اوکراین” آماده است تا در صورت لزوم ارامنه را از مناطق داغ تخلیه کند

129


“جامعه ارمنی اوکراین” آماده تخلیه ارامنه از چشمه های آب گرم در صورت لزوم شده است. “ارمنپرس”“مارات هاکوبیان”، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن کی روش در گفتگو با «ارمنپرس» به این موضوع اشاره کرد.

ما در مورد ارامنه “دونتسک” و “لوگانسک” صحبت می کنیم. جامعه ارمنی طرحی را برای خروج هموطنان ما از منطقه نظامی تدوین کرده است. هنوز چنین نیازی گزارش نشده است. ما مسیرهای حمل و نقل را از قبل مشخص کرده ایم تا در صورت لزوم بتوانیم ارمنی ها را خارج کنیم، اما تکرار می کنم تا کنون چنین سوالی مطرح نشده است.

وی خاطرنشان کرد که اکثر ارامنه در “دونتسک” هستند، تا 50000 ارمنی. این جامعه ای به بزرگی کی، “اودسا” “خارکف” است. “مارات هاکوبیان” از ارتباط با سفارت در زمینه مسائل مختلف خبر داد.

همانطور که می دانید حکومت نظامی در کشور اعلام شده است، زیرا این اولین سال نیست که جامعه ارمنی می داند که چه باید بکند. تمام زیرساخت های کشور کار می کند، حمل و نقل عمومی کار می کند. فقط ترافیک زیادی در کی وجود دارد. کسانی که می توانند به آنجا برسند کار خود را انجام می دهند. مارات هاکوبیان گفت: «مردم سعی می کنند وحشت نکنند.Source link