نیروهای روسیه از بلاروس وارد منطقه هسته ای چرنوبیل شدند. خطر ذخیره سازی زباله های رادیواکتیو. وزارت امور داخلی اوکراین

103


مشاور وزیر امور داخلی اوکراین آنتون گراشچنکو نوشت.

نیروهای متجاوز از بلاروس وارد منطقه هسته ای چرنوبیل شدند. گارد ملی که انبار زباله های رادیواکتیو را کنترل می کند، مقاومت سرسختانه ای از خود نشان می دهد. اگر انبار زباله های هسته ای با آتش توپخانه (توسط نیروهای روسی) از بین برود، گرد و غبار رادیواکتیو می تواند سرزمین های اوکراین، بلاروس و کشورهای اتحادیه اروپا را بپوشاند.

Source link