لیدوشیک برای اولین بار از فشار بر او، ننوشتن آهنگ، ندوختن لباس، فاکتور ووا گاسپاریان می گوید – اخبار ارمنستان

141

«لوک اند فیس» میزبان لیدوشیک خواننده بود که علاوه بر سبک و خرید، از سفرش در موسیقی صحبت کرد.

لیدوشیک به شرکت ووا گاسپاریان در جریان مسابقه آواز یوروویژن نوجوانان در ارمنستان اعتراف کرد که او را تحت فشار قرار دادند که آهنگ ننویسد، لباس نپوشد، اجرا نکند.

https://www.youtube.com/watch?v=wTWLpgbaeT4:

Source link