“چهره واقعی خانواده ما. من و شوهرم همیشه رمانتیک هستیم. عکس خانوادگی ناربی و استغیک – اخبار ارمنستان

1209


استغیک آلاوردیان بازیگر عکس خانوادگی و علامتی منتشر کرد. “چهره واقعی خانواده ما.) من و شوهرم برای همیشه عاشقانه هستیم و دو شیطون لحظه را از دست نمی دهند.”

زوج نربه آستقیک امسال دهمین سالگرد ازدواج خود را جشن خواهند گرفت چرا که این زوج در تاریخ 12/12/12 رسما ازدواج کردند اما قبل از آن مدتی بود که با هم زندگی می کردند.

این زوج 2 فرزند دارند: مونت 6 ساله و شوشی 3 ساله.

Source link