30 سال از فاجعه خوجالی توسط نیروهای مسلح ارمنستان می گذرد

170


26 فورال 1992 روز کشتار حداقل 613 نفر از ساکنان خوجالی در اطراف شهر خواجه لی در 25–26 فوریه 1992 از جانب نیروهای مسلح ارمنستان و تاحدی کشورهای مستقل همسود(روسیه ) در طول اشغال قره باغ می باشد.

– 26 فورال 1992 روز کشتار حداقل 613 نفر از ساکنان خوجالی در اطراف شهر خواجه لی در 25–26 فوریه 1992 از جانب نیروهای مسلح ارمنستان و تاحدی کشورهای مستقل همسود(روسیه ) در طول اشغال قره باغ می باشد.

آران نیوز؛ 26 فورال 1992 روز کشتار حداقل 613 نفر از ساکنان خوجالی در اطراف شهر خواجه لی در 25 26 فوریه 1992 از جانب نیروهای مسلح ارمنستان و تا حدی کشورهای مستقل همسود(روسیه ) در طول اشغال قره باغ می باشد.

با توجه به سمت جمهوری آذربایجان، دیدبان حقوق بشر، مرکز یادبود دفاع از حقوق بشر و دیگر ناظران بین المللی که قتل عام توسط نیروهای مسلح ارمنستان صورت گرفته است.

پس از سقوط شهر خواجه لی در طی اشغال قره باغ، کشتار غیرنظامیان آذربایجانی در این شهر توسط ارتش ارمنستان به همراهی نیروهای 366 ارتش روسیه در 25 و 26 فوریه سال 1992 اتفاق افتاد.

بر اساس آمار دولت جمهوری آذربایجان در این کشتار 613 نفر از غیر نظامیان از جمله 63 کودک جان خود را از دست دادند.

سازمان دیده بان حقوق بشر آمار کشتار را مطابق گزارش سال 1993 مرکز هلسینکی بیش از 160نفرو مطابق گزارش سال 1994 مرکز هلسینکی بیش از 200 نفر اعلام کرده است و در زیرنویس سند اشاره شده، آمار 200 کشته بیشتر قابل قبول است تا آمار احتمالی بین 500 تا 1000 کشته.

از جمعیت 6300 نفری خوجالی در زمان حمله حدود 3000 نفر در شهر باقی مانده بودند و مابقی قبل از آغاز حمله شهر را ترک کرده بودند.

در این کشتار بی رحمانه که جنایت قرن نامیده میشود ، 53نفر با مصادیق قتل بیرحمانه (سوزاندن، چهار میخ کردن، با بریدن سر یا کندن پوست آن و سایر قسمت های بدن، از حدقه خارج کردن چشم یا بریدن بخش هایی از بدن) کشته شده اند.

همچنین هشت خانواده به طور کامل نابود شده، 25 کودک هر دو والدین و 130 کودک یکی از والدین خود را از دست دادند.

عمق فاجعه تأ آنجا بیرحمانه است که منابع حقوق بشری از آن به عنوان قتل عام قرن در خوجالی یاد میکنند.

شواهدی از قتل عام از عصر روز 25 فوریه شهر در معرض آتش شدید توپخانه و تجهیزات زرهی سنگین قرار گرفته بود.

در نتیجه آتش سوزی هایی در شهر رخ داده بود و در بامداد روز 26 فوریه شهر تماماً به آتش کشیده شد.

بیشتر اهالی با امید رسیدن به مرکز استان که در آن نزدیکی قرار داشت و ساکنین آن ترک آذربایجانی بودند، مجبور به ترک شهر شدند.

تعداد آن ها 1550 نفر ذکر شده است.

اما این هدف محقق نگردید و ساکنین در حین فرار در دره ای باریک در بین روستاهای نخجوانلی و پیرجمال مورد محاصره قرار گرفته و بیشترشان قتل عام شدند.

از بین محاصره شدگان افرادی به کوه ها و جنگل پناه برده و تنها عده قلیلی توانسته بودند خودشان را به آقدام برسانند.

آنهایی که هم به آقدام رسیده بودند وضعیت چندان مساعدی نداشته و غالباً عزاداری می کردند.

در محل عزاداری آوارگان ده ها جسد پاره پاره شده را به سردخانه موقت پشت مسجد انتقال دادند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازنیوزویک آن ها مردان غیرنظامی، زنان و کودکان خوجالی، یک قصبه جنگ زده در قره باغ کوهستانی هستند که مورد تاخت و تاز نیروهای ارمنی در 25 26 فوریه قرار گرفته است.

بسیاری از آنان در حالی که تلاش برای فرار داشتند، کشته شدند؛ برخی قربانیان مثله و پوست سر برخی دیگر کنده شده است.

کلید واژه ها: نیروهای مسلحارمنستانکشورهای مستقلشهر خواجهخواجهاشغالمسلحقره باغناظران بین المللیحقوق بشرمستقلکشتاربین المللیتوسطحقوققتل عامیادبودجمهوریدیدبانناظرانفاجعهآراندیگرصورتدفاعسقوطSource link