ایالات متحده کارکنان هیئت روسیه در سازمان ملل را اخراج می کند

132


ایالات متحده 12 عضو هیئت روسیه خود در سازمان ملل را نامطلوب اعلام کرده است. به گزارش رسانه های روسی، این بیانیه را “واسیلی نبنزیان”، نماینده روسیه در سازمان ملل بیان کرد.

دیپلمات های روسیه تا 7 مارس فرصت دارند تا ایالات متحده را ترک کنند.Source link