بنزین “آذربایجانی” در ارمنستان وجود ندارد. “گغام گرگیان”

163


بنزین و گازوئیل از روسیه و همچنین از ایران، رومانی، بلغارستان به ارمنستان می آید زیرا بنزین هیچ کشور مبدا از جمله آذربایجان وجود ندارد. “ارمنپرس”به گزارش آرمپرس، “گغام گورگیان” رئیس کمیسیون رقابت دولتی در مجلس ملی با اشاره به سوال “آرتسویک میناسیان” از فراکسیون “ارمنستان” در این باره اطمینان داد.

“میناسیان” با اشاره به گفتگوهای مختلف در مردم از رئیس دانشگاه “گغام گورگیان” خواست تا به این سوال پاسخ دهد. وی ادامه داد: آیا در بازار بنزین و گازوئیل بنزین با اصل آذربایجان داریم؟ و آیا شرکت “سوکار” آذربایجان در بازار بنزین و گازوئیل نقشی دارد یا خیر؟ معاون پرسید: اطلاعاتی داری؟

رئیس کمیسیون رقابت کشوری “گغام گرگیان” پاسخ داد که البته اطلاعاتی دارد. وی افزود که می‌داند این شایعات مربوط به آخرین معامله آنهاست که ربطی به “سوکار” یا سایر سازمان‌های آذربایجانی ندارد. «این معامله بین شرکت گرجستانی “پتروکاس”، که نماینده برند GULF است، انجام شد. کشورهای مبدا مشخص هستند. بیشتر بنزین و گازوئیل در ارمنستان از فدراسیون روسیه، سپس از جمهوری اسلامی ایران و به میزان کمتری از رومانی و بلغارستان تامین می شود. “گورگیان” اطمینان داد: “من با اطمینان می گویم که هیچ بنزینی با منشا دیگری در ارمنستان وجود ندارد.”

وی افزود که مرز توسط رژیم EEU کنترل می شود، اما این مانع از انجام کنترل اساسی در محل نمی شود.Source link