هیچ هواپیمایی در ایروان زمین گیر هواپیما نشد. این وزارتخانه این شایعات را تکذیب می کند

114


وزارت امور ارضی و زیرساخت ها شایعات مربوط به زمین گیر کردن هواپیما در “ایروان” را تکذیب می کند. در مورد موضوع: “ارمنپرس”به گزارش مدیامکس، “وارتان چیلینگاریان”، رئیس اداره پالیسی راه آهن، آب و حمل و نقل هوایی کشور خواستار توضیح این موضوع شد.

– آقای چیلینگاریان، در مطبوعات اطلاعاتی مبنی برزمین گیری یک هواپیما در ایروان وجود دارد. آیا این اطلاعات با واقعیت مطابقت دارد؟

“نه، چنین چیزی وجود ندارد.” این اطلاعات در مورد توقیف هواپیما با واقعیت مطابقت ندارد. چنین چیزی وجود نداشت.

– در این صورت توضیح می دهید در مورد چیست؟

– نکته اینجاست که هواپیمایی در ایروان به زمین نشست که پرواز بعدی آن مشکلات سندی دارد. اکنون این مشکلات در حال روشن شدن است. این همه چیز است.Source link