آسمان “ترکیه” برای روسیه باز خواهد ماند. “چاووشغلو”

143


“مولود چاووش اوغلو” وزیر امور خارجه ترکیه گفت آسمان ترکیه به روی روسیه باز خواهد ماند. به گزارش ملیت، “چاووشو .اغلو” گفت که این امر هم اهمیت راهبردی و هم از لحاظ انسانی دارد.Source link