تبلیغات بازی ها و توتالایزرهای با برنده اینترنتی ممنوع می شود. مجلس ملی این پیش نویس را تصویب کرد

147


در ارمنستان هر نوع تبلیغات قمار یا قمار اینترنتی یا کازینو، کازینو یا فروش، یا برگزارکننده آنها ممنوع است، مگر در تعداد محدودی مکان.

لایحه اصلاحات و الحاقات به قانون تبلیغات در جلسه دوم مجلس ملی با ۶۳ رای موافق و ۲۴ رای ممتنع به طور کامل به تصویب رسید.

“آرمن هایراپتیان” معاون وزیر دارایی یادآور شد که محدودیت‌های تبلیغاتی بازی‌های دارای برنده اینترنتی به محدودیت‌هایی برمی‌گردد که تا سال ۲۰۲۰ وجود داشت. به عبارت دیگر، تبلیغات آنها تنها در 4 مکان مجاز خواهد بود: در پاسگاه های مرزی، در هتل های دارای 4 ستاره و بالاتر، در ورودی دفاتر آنها و همچنین در وب سایت این شرکت ها.

در نتیجه اضافاتی که در طول بحث از قرائت اول به دوم انجام شد، این محدودیت به قرعه کشی های کاغذی نیز کشیده شد.

“سووینار وارتانیان”، عضو فراکسیون «قرارداد مدنی» یادآور شد: این یکی از اقداماتی بود که برای مبارزه با قمار قول داده بودند. مراحل دیگری نیز وجود خواهد داشت.Source link