تحریم های جدید آمریکا علیه تجار روسی

115


واشنگتن “دیمیتری پسکوف”، “آلیشیر عثمانوف”، “بوریس آرکادی روتنبرگ”، “سرگئی چمزوف”، “ایگور شووالوف”، “نیکول پاشینیان”، “یوجین پی” را به بی بی سی از تحریم های جدید علیه اعضای خود اطلاع می دهد.

عثمانوف و شوالوف نیز در لندن تحت تحریم قرار گرفتند. حساب های آنها مسدود می شود، ورود آنها ممنوع می شود و انگلیسی ها از تجارت با آنها منع می شوند.

بریتانیا همچنین از ایجاد یک “گروه ویژه الیگارشی” برای تحقیق در مورد نخبگان روسیه خبر داده است.Source link