یک قربانی و یک مجروح از تیراندازی دشمن درمنطقه “یراسخ” داریم وزارت دفاع:

158


در تاریخ 7 مارس حوالی ساعت 12:40 یگان های نیروهای مسلح آذربایجان به مواضع نظامی ارمنستان واقع در غرب مرز ارمنستان و آذربایجان تیراندازی کردند که در نتیجه دو سرباز نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان پذیرایی کردند. زخم های گلوله یکی از آنها به نام گروهبان “هرچ آرامی مناساریان”، سرباز قراردادی یگان نظامی N وزارت دفاع جمهوری ارمنستان در راه انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

وزارت دفاع جمهوری ارمنستان در غم از دست دادن شریک است و از اعضای خانواده، بستگان و همکاران سرباز متوفی حمایت می کند.

جان دیگر سرباز مجروح در خطر نیست. این را وزارت دفاع گزارش داده است.Source link