“بریتیش پترولیوم” از نفت روسیه امتناع کرد

153


به گزارش “بی بی سی”، شرکت “بریتیش پترولیوم” به تبعیت از “شل”، قرارداد جدیدی برای خرید نفت و گاز روسیه امضا نخواهد کرد.

کشورهای غربی هنوز تحریم هایی را علیه واردات نفت روسیه اعمال نکرده اند، زیرا می ترسند که این امر منجر به افزایش قیمت انرژی در سراسر جهان شود. با این حال، با قضاوت بر اساس گزارش های خبرگزاری های غربی، آمریکا و اتحادیه اروپا در حال بررسی چنین احتمالی هستند.Source link