ناتو به روسیه نسبت به ماده 5 منشور اتحاد هشدار داده است

211


ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو CBC News:وی در مصاحبه با آرمپرس به روسیه هشدار داد که حمله به خطوط تدارکاتی کشورهای متحد حامی اوکراین با سلاح و مهمات به تشدید خطرناک جنگ تبدیل خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد که متحدان به اوکراین کمک می کنند تا حق خود برای دفاع از خود را که در منشور سازمان ملل ذکر شده است، حفظ کند.

روسیه متجاوز است و اوکراین از خود دفاع می کند. استولتنبرگ هشدار داد: «اگر حمله ای به هر کشور ناتو، سرزمین ناتو صورت گیرد، منجر به اجرای ماده 5 خواهد شد.

Source link