دشمن در حوالی روستای خرمورت 23 مین شلیک کرد

162


نیروهای مسلح آذربایجان در روز 18 اسفندماه و در طول شب به طور مرتب آتش بس را با استفاده از سلاح های گرم در کالیبرهای مختلف مانند خمپاره نقض کردند. به ویژه در تاریخ 18 اسفندماه بین ساعت 14 الی 14:30 2 نارنجک انداز کالیبر 60 میلی متری به سمت منطقه مجاور روستای “خنوشینک” منطقه “مارتونی” آذربایجان و از ساعت 15:50 تا 5 اسفند شلیک شد. دوره 40، حریف 15 بار 60 میلی متر. وی در جهت شرقی از یک نارنجک انداز کالیبر استفاده کرد و در مجموع 23 مین در حوالی روستای “خرمورت” شلیک کرد. هیچ قربانی از طرف ارمنستان وجود ندارد. یگان نظامی روسیه که ماموریت حفظ صلح در آرتساخ را انجام می دهد از نقض فاحش آتش بس مطلع شد.

سرویس مطبوعاتی وزارت دفاع جمهوری آذربایجانSource link