سفر رییس جمهور آذربایجان به ترکیه | رییس جمهور آذربایجان

187


رییس جمهور آذربایجان وارد ترکیه شد.

– وی ظهر امروز پنجشنبه با “رجب طیب اردوغان” رییس جمهور ترکیه در کاخ “چاناک قلعه” دیدار و گفتگو خواهد داشت.

هفته گذشته “مولود چاووش اوغلو” وزیر خارجه ترکیه به جمهوری آذربایجان رفته و با “علی اف” دیدار داشت.

محور سفر وزیر خارجه ترکیه، پیگیری توافقات سیاسی و اقتصادی بین دو کشور بود که از سال گذشته و بعد از جنگ 44 روزه قره باغ توسعه و تعمیق بسیاری پیدا کرده است.

چاووش اوغلو پس از دیدار با علی اف: اولویت ما در اوکراین آتش بس است
کلید واژه ها: رییس جمهور آذربایجانوزیر خارجه ترکیهرییس جمهورآذربایجانترکیهچاووش اوغلوجمهوروزیر خارجهمولود چاووش اوغلوجمهوری آذربایجانرییس جمهور ترکیهدیداررجب طیب اردوغاندیدار و گفتگورییسعلی افچاووشگذشتهخارجهقلعه دیداروزیرسفر وزیرتوافقاتاوکرایناردوغاناقتصادیپنجشنبهقره باغاولویتپیگیریSource link