“یک سال با هم.” کریستینا یگویان ویدئویی از عروسی مجلل خود منتشر کرد – اخبار ارمنستان

166

کریستینا یگویان خواننده، بازیگر و سیمون خاچاتریان محبوبش امروز یک سالگی ازدواج خود را جشن می گیرند. کریستینا ویدیویی از عروسی مجلل خود را به همین مناسبت منتشر کرد و توضیح داد: «یک سال با هم…»

کریستینا و منتخب در کلیسای سنت هوهانس مکرتیچ در ابوویان ازدواج کردند، جشن بزرگی را در یکی از مجموعه های رستوران ترتیب دادند.

کریستینا کاملاً برای آن روز آماده شد. او سه تغییر لباس داشت. این خواننده با لباس اول به کلیسا رفت و ازدواج کرد، وقتی وارد رستوران شد از قبل با لباس دوم بود و با لباس سوم خود را در مراسم برش کیک عروسی نشان داد.

Source link