درخواست های تابعیت و پایان کار در سفارت RA در روسیه با ثبت نام الکترونیکی پذیرفته می شود

125


سفارت “جمهوری ارمنستان” در فدراسیون روسیه به اطلاع می رساند که درخواست های اخذ تابعیت جمهوری ارمنستان در سفارت جمهوری ارمنستان در فدراسیون روسیه و همچنین خاتمه تابعیت از 24 اسفند از طریق نوبت دهی الکترونیکی پیشاپیش پذیرفته می شوند.

«ما از شما می‌خواهیم 10 دقیقه قبل از زمان مقرر با همراه داشتن رسید تأیید صف و بسته مدارک لازم به سفارت مراجعه کنید. در این پیام آمده است: «شما می توانید با لیست مدارک لازم برای اخذ تابعیت RA و همچنین فسخ در وب سایت armconsul.ru آشنا شوید و همچنین می توانید پرسشنامه لازم را که باید بدون حذف تکمیل شود، پیدا کنید. .Source link