شهروندان “روسیه” و “بلاروس” در “تفلیس” تظاهرات ضد جنگ برگزار کردند

116


امروز شهروندان “روسیه” و “بلاروس” تظاهرات ضد جنگ در تفلیس برگزار کردند. آنها در مقابل سفارت روسیه تجمع کردند (پس از قطع روابط دیپلماتیک در سال 2008، به اصطلاح منافع روسیه در کنار سفارت سوئیس قرار دارد) و بعداً به ساختمان سفارت اوکراین منتقل شدند.

مردم شعارهای «نه به پوتین، نه به جنگ»، «پوتین از اوکراین را ترک کن»، «پوتین گرجستان را ترک کن»، «نیروها را حذف کن» و «شکوه به اوکراین» سر دادند.Source link