اطلاعات مربوط به تجمعات در طول کل خط تماس با واقعیت مطابقت ندارد. ” شورای امنیت آرتساخ”

101


به گزارش دفتر شورای امنیت “جمهوری آرتساخ”، در حوزه اطلاع رسانی، دشمن همچنان به انتشار اخبار کذب با هدف ایجاد وحشت در بین مردم ما ادامه می دهد.

وی افزود: به اطلاع شما می‌رسانیم که “ارتش دفاع جمهوری آرتساخ” وظایف خود را طبق برنامه‌های مصوب قبلی انجام می‌دهد. ارتش پدافند تمام تحرکات طرف آذربایجانی را به دقت دنبال می کند، اطلاعات مربوط به تجمعات در کل خط تماس با واقعیت مطابقت ندارد. در این بیانیه آمده است: بار دیگر از مردم می‌خواهیم از انتشار اطلاعات نادرست خودداری کنند و فقط رسانه‌های رسمی را دنبال کنند.Source link